Players (U) who have played for Khyber Pakhtunkhwa Under-16s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Umaid Asif 2018/19
Umair Khan 2021/22
Umar Akmal 2018
Umar Gul 2008/09-2014
Umar Khan 2019/20
Usman Shah 2020/21
Usman Shinwari 2014-2020/21
Usman Tariq 2022/23
Uzair Shah 2020/21