Players (S) who have played for Khyber Pakhtunkhwa Under-16s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sadaf Hussain 2018
Safiullah Khan 1972/73
Sahibzada Farhan 2019/20-2022/23
Sahil Yousaf 2021/22
Said Nazir 2019/20
Sajid Khan 2019/20-2022/23
Sajjad Ahmed 1953/54-1954/55
Sajjad Ahmed Jan 2009/10-2010/11
Sajjad Ali 2021/22-2022/23
Sajjad Asghar 1978/79
Sajjad Rahim 1978/79
Salahuddin 2021/22
Salman Afridi 2019/20
Salman Butt 2018/19
Salman Khan 2021/22
Salman Khan 2019/20-2020/21
Salman Khan jun 2019/20-2020/21
Salman Khan Jr 2019/20
Sameen Gul 2016-2021/22
Samiullah 2019/20-2020/21
Samiullah Khan 2007/08-2008/09
Saqib Jamil 2019/20-2022/23
Saud Shakil 2018
Shaheen Shah Afridi 2020/21-2021/22
Shahid Aziz 2019/20-2020/21
Shahid Khan 2020/21-2021/22
Shahkar Ahmed 1974/75-1976/77
Shahzaib Khan 2020/21
Shakeel-ur-Rehman 2007/08-2008/09
Shan Masood 2018
Shaukat Azeem 1953/54
Sherdil Khan 2021/22
Sher Khan 1954/55
Shoaib Khan 2021/22
Shoaib Khan (Peshawar) 2008/09-2011/12
Shoaib Malik 2014/15-2020/21
Shujah Zaheer 2020/21
Siraj Uddin 2021/22
Sohail Khan 2009/10-2018/19