Players who have played for Southern Petrochemical Industries Corporation Recreation Club

RA Aravind 2003/04
R Aravindh 2000/01
V Arun Kumar 2003/04
R Ashwin 2004/05
V Gautham 2000/01
VV Giri 2000/01
Y Gnaneswara Rao 2000/01
S Kannan 2000/01
V Kudawla 2004/05
SM Manoj 2000/01
P Muthu Pandian 2000/01
L Rajkumar 2000/01
G Raju 2004/05
B Ramprakash 2000/01
LNP Reddy 2000/01-2004/05
M Sabari Prabhu 2004/05
CY Sachdev 2004/05
S Sasikanth 2000/01
J Satish Kumar 2004/05
KR Sivaprakash 2000/01
R Sivkumar Sukkal 2000/01
MP Sorab 2000/01
R Subash Raj 2003/04
S Sukkal 2000/01
M Venkataramana 2004/05
S Vijayasarathy 2004/05