Players (K) who have played for Central Zone Under-15s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DG Kadu 1975/76
M Kaif 1995/96-2013/14
S Kakwani 1985/86-1987/88
KB Kala 1978/79-1989/90
SS Kalsi 1999/00
MO Kamal 1996/97-1998/99
Kamal Ahmed 1961/62
HH Kanitkar 2010/11
RD Kannojiya 2007/08
RJ Kanwat 1993/94-2003/04
KK Kaore 1995/96
DB Kapadia 1986/87-1988/89
AB Kapoor 1987/88-1991/92
AG Kapoor 1998/99-2000/01
PS Karkera 1986/87-1987/88
AK Karnewar 2010/11
S Karnik 1984/85-1985/86
M Kartik 1994/95-2012/13
K Kartikeya 2022/23
M Kaushik 2016/17-2023
SR Kaushik 1978/79
KP Kesari 1951/52-1952/53
NP Kesari 1951/52
SR Kesherwani 1986/87-1991/92
M Khalil 1991/92-1992/93
A Khan 1962/63-1963/64
A Khan 1972/73
A Khan 1961/62
AJ Khan 1982/83
MH Khan 1980/81
N Khan 1994/95-1996/97
SF Khan 2015/16-2016/17
SH Khan 1982/83
SS Khandkar 1978/79-1991/92
BC Khanna 1951/52-1952/53
SN Khanolkar 2006/07-2010/11
AN Khare 2013/14-2023
SA Khare 1998/99-2005/06
MS Khatri 2005/06
ST Khatri 2006/07
BG Kher 1965/66
GK Khoda 1988/89-2005/06
PN Khot 1964/65-1965/66
AR Khurasiya 1987/88-2002/03
Khurshid Ahmed 1995/96
J Kidwani 1976/77
SMH Kirmani 1989/90
Kirpekar 1960/61
K Khan 1995/96
VP Kodape 2011/12
AS Kokje 2002/03
YB Kothari 2014/15-2023
PK Krishnakumar 1987/88-1999/00
SN Krishnan 1979/80
BB Kshetrapal 1992/93
Kuldeep Singh 1979/80-1982/83
Kuldeep Singh 1974/75-1975/76
Kuldeep Singh 1994/95-1995/96
A Kulkarni 1994/95
P Kumar 2003/04-2012/13
V Kumar 1958/59
L Kush 1987/88