Players (P) who have played for Andhra Under-21s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KS Padmanabhan 1962/63-1964/65
A Padmanabha Rao 1979/80-1980/81
V Panchal 2014/15
DV Pankaj Mohan 1980/81
P Papa Rao 1979/80-1981/82
A Papasani 2017/18
G Parandhama Rao 1958/59-1959/60
RS Pardhasaradhi 1964/65
G Parthasarathy Rao 1976/77
SL Pasha 1990/91
BR Patel 1957/58-1969/70
VS Patel 1972/73-1980/81
AS Pathak 1986/87-2009/10
MB Patrudu 1973/74-1977/78
MR Patrudu 2001/02
L Pattabhirammayya 1999/00
I Paul 1996/97-1997/98
GDS Pavan 2013/14-2018/19
U Pavan Kumar 2000/01-2001/02
N Pawankumar 1980/81-1982/83
T Pawan Kumar 1983/84-1993/94
RV Pawar 2012/13
P Phaninder 1987/88
C Phanindra Babu 2001/02-2004/05
T Pinninti 2018/19
M Potharaju 1989/90-1994/95
MP Prabhakar 1987/88
V Prabhakar 1980/81
K Prabhakara Rao 1960/61
K Prabhakar Raju 1961/62-1969/70
MN Prabhakar Raju 1963/64-1973/74
D Prabhakar Rao 1961/62
K Prabhakar Reddy 1966/67-1967/68
D Prabhu Kiran 2002/03-2010/11
Pradeep 2012/13
AG Pradeep 2000/01-2016/17
Pradeep Kumar 1974/75-1978/79
AJ Pradyumina Tirtha 1982/83-1983/84
M Prajawl 2011/12
M Prajith 2003/04-2013/14
IP Prakash 1987/88-1995/96
Y Pramod 2016/17
R Pramod Anil 2008/09-2010/11
B Pranav Reddy 2023/24
A Pranaykumar 2018/19
A Pranay Kumar 2015/16
M Praneeth 2000/01-2005/06
MA Praneeth 2017/18
C Praneeth Kumar 2007/08-2011/12
Pranith 2014/15
Prasad 1961/62
AG Prasad 1975/76-1981/82
AVDV Prasad 1960/61
D Prasad 2006/07
DRV Prasad 1962/63-1963/64
GVS Prasad 2004/05-2014/15
KNV Prasad 1978/79-1979/80
L Prasad 1992/93
MSK Prasad 1987/88-2007/08
NJSR Prasad 2010/11-2014
PDV Prasad 1986/87
PSRK Prasad 1975/76-1978/79
RLV Prasad 2006/07
RVC Prasad 1988/89-2006/07
RVVK Prasad 1961/62-1977/78
SS Prasad 1981/82
SVM Prasad 1974/75-1976/77
TS Prasad 1994/95-2005/06
V Prasad 1982/83-1985/86
VN Prasad 1975/76-1976/77
VSV Prasad 1972/73
VSV Prasad 1979/80-1985/86
ZN Prasada Reddy 1994/95
M Prasad Babu 2007/08-2011/12
G Prasanna 1985/86
KV Prasannakumar 1989/90-1992/93
MV Prasanna Kumar 1981/82-1982/83
P Prasannakumar 1979/80-1989/90
A Prasanth 2018/19-2019/20
AR Prasanth 2011/12-2013/14
SR Prasanth 1998/99
DB Prasanth Kumar 2008/09-2023/24
GA Pratapkumar 1981/82-1987/88
AG Praveen 2003/04-2015/16
J Praveen Kumar 2011/12
N Praveen Kumar 2000/01
Y Premsagar 2005/06-2011/12
KN Prithvi Raj 2013/14
Y Prithviraj 2012/13-2023/24
NG Prudhiviraju 2005/06
Prudhvi 2018/19
KN Prudhvi Raj 2011/12-2017/18