Players (K) who have played for Andhra Under-21s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D Kadharvali 2015/16
M Kaif 2014/15-2015/16
G Kailasapathi Rao 1959/60
E Kalikeshwara 2014/15
D Kalyankrishna 2001/02-2011/12
M Kamalakar Naidu 1991/92
KVSD Kamaraju 1976/77-1993/94
SK Kamaruddin 2014/15-2016/17
SMD Kamil 2017/18-2019/20
K Kamruddin 2014
SK Kamruddin 2017/18
GV Kannam Raju 1979/80
K Kannan 2015/16-2016/17
KS Kannan 1954/55
A Kanth Reddy 2010/11
N Kapala 2010/11
K Karan Shinde 2009/10-2023/24
SM Karimulla 1976/77-1977/78
Karimullah 1988/89
Karimullah Khan 1998/99
Karthik 2016/17
R Karthik Kumar 2013/14
I Karthik Raman 2010/11-2022/23
S Karthik Rao 2018/19
V Karthik Reddy 2015/16
GVS Kaushal 1998/99
E Kautilya Kumar Gaud 2009/10
A Khader 1985/86-1989/90
S Khader Shareef 2002/03
NM Khan 1994/95-2000/01
SV Khan 1974/75-1975/76
P Khanish 2016/17
RA Kidwai 1977/78-1982/83
A Kiran 2017/18-2018/19
K Kiran 2014/15-2016/17
L Kiran 2006/07
R Kiran 1987/88
U Kiran 1986/87
CS Kishore 2016/17
RCRCS Kishore 2009/10-2015/16
Kotaiah 2011
T Koteswar Rao 2004/05-2011/12
M Kotta Reddy 1986/87-1988/89
CHVS Koushik 2015/16-2018/19
D Koushik 2015/16
VS Koushik 2011/12
VS Koushik 2016/17
V Koutilya 2014/15
C Kranthi Kumar 2009/10-2020/21
S Kranthi Kumar 2001/02-2009/10
R Krishna 1962/63
V Krishna 2017/18
V Krishna 2023/24
V Krishna 2017/18-2019/20
K Krishna Babu 2008/09-2011/12
S Krishna Chimata 2014/15-2017/18
KNV Krishnamohan 1991/92-1992/93
R Krishnamohan 1978/79-1990/91
S Krishnamohan 1979/80-1992/93
KBG Krishnamurthy 1955/56
M Krishna Murthy 2003/04-2008/09
NG Krishnamurty 1963/64
Krishnan Raju 1998/99
BV Krishna Rao 1960/61
V Krrishna 2016/17
V Krrishna 2023/24
P Krupakar 2001/02
MD Kumar 1976/77-1978/79
MS Kumar 2001/02
MS Kumar 1998/99
N Kumar 1987/88
NP Kumar 1956/57-1962/63
R Kumar 1986/87-1987/88
TKG Kumar 2014
K Kumaraswamy 1998/99-2005/06
GM Kumar Reddy 2023/24
B Kusalava Kumar 1962/63