Players (J) who have played for Andhra Under-21s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BA Jacob 1986/87-1987/88
P Jaffer Ali Khan 2015/16
A Jagadesh 2005/06
N Jagadish Babu 2011/12-2013/14
Y Jagadish Kumar 2006/07-2013/14
S Jagadish Rami Reddy 2019/20
S Jagadish Rami Reddy 2014/15-2016/17
D Jagannath Reddy 2004/05
Jagdeesh 1985/86
KNV Jagdeshbar Babu 2000/01
MS Jagdis Prasad 1962/63
M Jairam 1970/71
V Janakiram 1975/76
SK Jani Basha 2021/22
MV Janickaram 1976/77-1982/83
Jasbir Singh 2004/05-2006/07
N Jayakumar 2001/02
KSS Jayanath 2017/18
KSS Jayanth 2017/18
G Jayavardhan 2007/08-2018/19
N Jaypher 1987/88
T Jitesh 1999/00
CH Jithendra Kumar 2010/11
CH Jogesh 2017/18
CS Jogesh 2012/13-2017/18
S Johar Basha 1994/95
Johnson 1988/89
M Johnson 1996/97
R Joseph 1977/78
S Joseph 1990/91
C Jyothi Prakash 2002/03-2004/05
N Jyothi Sai Kishore 2017/18