Players (V) who have played for Hyderabad Under-21s (India) or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GV Vaibhav 2007/08-2011/12
A Vaishnav Reddy 2014/15-2019/20
Vajubha 1936/37-1941/42
S Vala 2018/19-2022/23
Vamshhi 2021/22
V Vamshiram 2004/05-2007/08
AR Vamshi Srivasthav 2013/14
H Vardhan 2014/15
V Vardhan Reddy 2017/18
V Vardhan Reddy 2008/09-2014/15
LT Varghese 1999/00
R Varghese 2000/01
KB Varma 2011/12-2022/23
P Varma 2017/18-2018/19
Varun 2018/19
Varun 2018/19-2019/20
GC Varun 2005/06-2007/08
S Varun 2016/17
TP Varun 1998/99-2003/04
YS Varun 2017/18-2018/19
A Varun Goud 2012/13-2023/24
L Vasan 1976/77-1980/81
Vasanth Kumar 1980/81-1982/83
MSS Vashisht 2016/17
M Vasisht 2018/19
M Vasiuddin 1998/99-1999/00
A Vasudevan 2014/15
A Vatsalya 1977/78-1981/82
R Veeran 1987/88
Venkat 1987/88
Venkataswami 1934/35-1943/44
R Venkatesh 2006/07
S Venkatesh 2011/12
M Venkatesh Rao 1955/56-1967/68
P Venkat Murthy 1975/76-1984/85
B Venu 2000/01-2002/03
C Venugopal 1988/89-2009/10
P Venugopal 1996/97-2000/01
B Verma 1976/77
BK Verma 2008/09
L Verma 1980/81
P Verma 1998/99-2002/03
C Victor 2010/11
Vidarth 2014/15
Vidhant 2014/15
E Vidyananda Reddy 2016/17
C Vignay Reddy 2015/16
A Vigneshwar 2015/16-2016/17
A Vigneshwar 2021/22
N Vigneshwar 2014/15-2016/17
GH Vihari 2007/08-2021/22
A Vijay 2004/05
A Vijayakumar 1982/83
P Vijayakumar 1986/87
P Vijay Goud 2004/05-2010/11
T Vijay Karthik 2003/04-2005/06
Vijay Kumar 2012/13
B Vijay Kumar 1984/85-1987/88
T Vijay Kumar 2000/01-2001/02
Vinayak Singh 2009/10
D Vinay Kumar 1991/92-2007/08
MS Vinay Kumar 1989/90
N Vinay Rao 2011/12
N Vinay Rao 2007/08-2011/12
GV Vinith Reddy 2015/16-2017/18
AD Vishal 2016/17
N Vishal 1996/97-2001/02
P Vishal 2003/04
Vishnu 2007/08
S Vishnuvardhan 1991/92-2005/06
GV Vishwak 2004/05-2007/08
RA Vishwanath 1999/00-2007/08
A Vittal 2014/15
AS Vittal 2010/11-2015/16
K Vivek Krishna 2007/08-2011/12
A Vyas 2021/22