Players (P) who have played for Hyderabad Under-21s (India) or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NP Pabba 2014/15-2018/19
KS Padmanabhan 1957/58-1960/61
Padma Rao 1952/53
BA Pai 1995/96-2000/01
SA Pai 1997/98-2011/12
S Pal 1989/90
S Pallimoni 1999/00-2003/04
AA Paradkar 2016/17
A Parakrama 1979/80-1980/81
Paramveer Singh 2002/03-2012/13
PB Parashar 2007/08-2014/15
SA Parbatani 2012/13
K Pardhu 2001/02
DK Parikh 2006/07-2008/09
M Paruchuri 2017/18
Parvel 2013
C Pasha 2014/15-2015/16
C Pasha 2014/15
SY Pasha 1999/00-2002/03
MAK Pataudi 1965/66-1975/76
B Patel 1994/95-1995
BR Patel 1939/40-1940/41
JJ Patel 1977/78-1978/79
KR Patel 1951/52-1954/55
NB Patel 1963/64-1964/65
R Patel 1992/93
Rajesh Patel 1993/94
Ritesh Patel 1992/93-1996/97
S Patel 1992/93-1995
SK Patel 1999/00-2001/02
S Pathan 2014/15-2015/16
VP Pattnaik 2007/08-2013/14
A Patwari 2013
A Paul 1975/76-1988/89
T Paul 1982/83
TV Paul 1973/74-1982/83
Pawan Kumar 1976/77-1984/85
T Pawan Kumar 1997/98-2002/03
V Pawan Kumar 1991/92-1995/96
P Pawar 2015/16
SP Peter 1998/99-2000/01
S Phillips 1982/83-1984/85
VE Phillips 2007/08-2012/13
V Pillay 1976/77
A Ponia 2000/01-2006/07
HS Ponnangi 2013/14
S Poornendra Rao 2015/16
Prabhakar 1982/83
Prabhakar 1974/75-1975/76
K Prabhakar Raju 1965/66-1966/67
B Pradeep 1977/78-1979/80
M Pradeep 2004/05-2009/10
Pradeep Kumar 1978/79
K Pradhu 2006/07
MS Pragnay Reddy 2015/16-2023/24
N Prahalad 1970/71-1975/76
J Prakash 1999/00
S Prakash 1999/00
Pranav 2016/17
Pranay 2011/12
Praneeth 2007/08
G Praneeth Kumar 2003/04-2014/15
S Praneeth Raj 2016/17-2022/23
P Praneeth Reddy 2011/12-2017/18
A Prasad 1994/95
DTS Prasad 1979/80-1982/83
MS Prasad 2014/15-2021/22
R Prasad 2015/16-2019/20
K Prasanna Kumar 1999/00
V Prasanth 2007/08
Prashant Kumar 1958/59
B Pratap 2015/16
V Pratap 1986/87-2002/03
A Prateek Reddy 2019/20-2022/23
I Prateen 1985/86-1994/95
Pratyush 2012/13
M Pratyush 2018/19
M Pratyush Kumar 2014/15-2015/16
P Pratyush Reddy 2012/13-2015/16
K Praveen 2011/12
K Praveen 1999/00
SH Praveen 1986/87
H Praveen Kumar 1989/90
Premji 1955/56
N Premkumar 1956/57-1971/72
DD Prince 2001/02-2016/17
Prithvi 2021/22
M Pruthvi 2014/15
B Punnaiah 2019/20-2022/23
YY Puri 2012/13-2013/14