Players who have played for Bagmati or for associated teams

Aadil Khan 2020/21-2021/22
B Acharya 2020/21-2021/22
S Adhikari 2021/22
PS Airee 2020/21
P Baskota 2020/21
TR Bhandari 2020/21-2021/22
S Devkota 2020/21
R Dhakal 2021/22
S Dhakal 2020/21
S Dhamala 2020/21
Farid Khan 2021/22
KC Gautam 2020/21-2021/22
R Giri 2020/21-2021/22
S Kami 2020/21
K Karki 2021/22
SR Karki 2021/22
L Kathayat 2021/22
P Khadka 2020/21
SP Khakurel 2021/22
B Khanal 2021/22
S Khatri 2021/22
S Koirala 2021/22
BR Magar 2021/22
UT Magar 2021/22
P Mahat 2021/22
G Malla 2020/21-2021/22
I Pandey 2020/21-2021/22
RK Paudel 2020/21
A Poudel 2020/21
GC Pratis 2021/22
LN Rajbanshi 2020/21
Rashid Khan 2020/21
BK Roshan 2021/22
AK Sah 2020/21
P Sarraf 2020/21
B Shahi 2021/22
B Sharki 2020/21
D Shrestha 2020/21
P Shrestha 2021/22
B Sob 2020/21
S Sunwar 2021/22
A Thapa 2020/21
BD Thapa 2020/21
B Yadav 2021/22
NK Yadav 2020/21-2021/22