Players who have played for Bagmati

Aadil Khan 2020/21-2021/22
B Acharya 2020/21-2021/22
PS Airee 2020/21
P Baskota 2020/21
TR Bhandari 2020/21-2021/22
S Devkota 2020/21
R Dhakal 2021/22
S Dhakal 2020/21
S Dhamala 2020/21
KC Gautam 2020/21
R Giri 2020/21-2021/22
S Kami 2020/21
L Kathayat 2021/22
P Khadka 2020/21
SP Khakurel 2021/22
S Khatri 2021/22
G Malla 2020/21-2021/22
I Pandey 2020/21-2021/22
RK Paudel 2020/21
A Poudel 2020/21
GC Pratis 2021/22
LN Rajbanshi 2020/21
Rashid Khan 2020/21
BK Roshan 2021/22
AK Sah 2020/21
P Sarraf 2020/21
B Sharki 2020/21
D Shrestha 2020/21
B Sob 2020/21
S Sunwar 2021/22
A Thapa 2020/21
BD Thapa 2020/21
NK Yadav 2020/21-2021/22