Players who have played for Puducherry Women

S A 2020/21
R Abirame 2020/21-2022/23
V Annamalai 2018/19
R Arul 2018/19-2021/22
S Arumugam 2018/19-2019/20
S Asha 2022/23
A Astalakshmi 2018/19-2019/20
N C 2022/23
AA Deshpande 2018/19
H Hotchandani 2022/23
KV Jain 2019/20-2021/22
Jaya 2022/23
MV Joshi 2020/21
Y Karthikeyan 2020/21-2022/23
K Karunanithi 2018/19-2021/22
E Kavisha 2021/22-2022/23
L Kumari 2018/19-2019/20
Likhitha 2022/23
R Maharajan 2018/19-2019/20
C Nandhini 2018/19-2022/23
R Pandian 2018/19-2019/20
J Perumal 2019/20-2022/23
A R 2022/23
Radhi 2020/21
N Raju 2018/19
J Ramasamy 2018/19-2022/23
T Reena 2018/19-2022/23
R Roshini 2020/21-2022/23
SG Rozario 2021/22
A S 2022/23
S Sai Tejaswini L 2022/23
R Sandhya Mounika 2018/19-2022/23
A Saran 2020/21-2022/23
A Sekar 2018/19
D Shanmugam 2018/19-2021/22
Sonal 2022/23
C Srimeera 2021/22
Stepy 2022/23
G Sultana 2018/19
L Suryasaitejaswini 2021/22
BS Tamore 2019/20-2022/23
R Venkatesan 2018/19-2019/20