Twenty20 Matches played by Uttarakhand

21st February 2019 Syed Mushtaq Ali Trophy 2018/19 Group EServices v Uttarakhand Palam B Ground, Model Sports Complex, Delhi tt7602
22nd February 2019 Syed Mushtaq Ali Trophy 2018/19 Group EBaroda v Uttarakhand Palam A Ground, Model Sports Complex, Delhi tt7612
24th February 2019 Syed Mushtaq Ali Trophy 2018/19 Group EPuducherry v Uttarakhand Palam A Ground, Model Sports Complex, Delhi tt7649
25th February 2019 Syed Mushtaq Ali Trophy 2018/19 Group ETripura v Uttarakhand Palam A Ground, Model Sports Complex, Delhi tt7678
27th February 2019 Syed Mushtaq Ali Trophy 2018/19 Group EMaharashtra v Uttarakhand Palam B Ground, Model Sports Complex, Delhi tt7701
28th February 2019 Syed Mushtaq Ali Trophy 2018/19 Group EUttarakhand v Uttar Pradesh Palam B Ground, Model Sports Complex, Delhi tt7725
2nd March 2019 Syed Mushtaq Ali Trophy 2018/19 Group EHyderabad v Uttarakhand Palam A Ground, Model Sports Complex, Delhi tt7741
8th November 2019 Syed Mushtaq Ali Trophy 2019/20 Group AKarnataka v Uttarakhand Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam tt8364
9th November 2019 Syed Mushtaq Ali Trophy 2019/20 Group AServices v Uttarakhand Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam tt8391
11th November 2019 Syed Mushtaq Ali Trophy 2019/20 Group ABaroda v Uttarakhand Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam tt8400
12th November 2019 Syed Mushtaq Ali Trophy 2019/20 Group AGoa v Uttarakhand Jadavpur University Complex, Kolkata tt8431
14th November 2019 Syed Mushtaq Ali Trophy 2019/20 Group AAndhra v Uttarakhand Bokaro Steel Limited Cricket Stadium, Bokaro tt8438
17th November 2019 Syed Mushtaq Ali Trophy 2019/20 Group ABihar v Uttarakhand Jadavpur University Complex, Kolkata tt8479
10th January 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2020/21 Group CBaroda v Uttarakhand Reliance Cricket Stadium, Vadodara tt9240
12th January 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2020/21 Group CGujarat v Uttarakhand Moti Bagh Stadium, Vadodara tt9264
14th January 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2020/21 Group CMaharashtra v Uttarakhand Reliance Cricket Stadium, Vadodara tt9288
16th January 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2020/21 Group CHimachal Pradesh v Uttarakhand Reliance Cricket Stadium, Vadodara tt9309
18th January 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2020/21 Group CChhattisgarh v Uttarakhand Reliance Cricket Stadium, Vadodara tt9331
4th November 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2021/22 Group EDelhi v Uttarakhand Chaudhary Bansi Lal Cricket Stadium, Lahli tt10226
5th November 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2021/22 Group EHyderabad v Uttarakhand Gurgaon Cricket Ground, Sultanpur tt10258
6th November 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2021/22 Group ESaurashtra v Uttarakhand Gurgaon Cricket Ground, Sultanpur tt10284
8th November 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2021/22 Group EUttar Pradesh v Uttarakhand Gurgaon Cricket Ground, Sultanpur tt10314
9th November 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2021/22 Group EChandigarh v Uttarakhand Gurgaon Cricket Ground, Sultanpur tt10325
11th October 2022 Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 Group ARailways v Uttarakhand Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot tt11460
12th October 2022 Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 Group AAssam v Uttarakhand Saurashtra Cricket Association Stadium C, Rajkot tt11470
14th October 2022 Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 Group AMadhya Pradesh v Uttarakhand Saurashtra Cricket Association Stadium C, Rajkot tt11494
16th October 2022 Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 Group ARajasthan v Uttarakhand Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot tt11522
18th October 2022 Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 Group AUttarakhand v Vidarbha Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot tt11556
20th October 2022 Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 Group AMizoram v Uttarakhand Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot tt11582
22nd October 2022 Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 Group AMumbai v Uttarakhand Saurashtra Cricket Association Stadium C, Rajkot tt11607
16th October 2023 Syed Mushtaq Ali Trophy 2023/24 Group DUttarakhand v Vidarbha Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur tt12725
17th October 2023 Syed Mushtaq Ali Trophy 2023/24 Group DMaharashtra v Uttarakhand Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali tt12739
19th October 2023 Syed Mushtaq Ali Trophy 2023/24 Group DJharkhand v Uttarakhand Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali tt12762
23rd October 2023 Syed Mushtaq Ali Trophy 2023/24 Group DBengal v Uttarakhand Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali tt12815
25th October 2023 Syed Mushtaq Ali Trophy 2023/24 Group DRajasthan v Uttarakhand Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali tt12836
27th October 2023 Syed Mushtaq Ali Trophy 2023/24 Group DPuducherry v Uttarakhand Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali tt12849

 

36 fixtures and matches