Players who have played for Lalitpur Patriots

M Alam 2017/18
Azmatullah Omarzai 2021/22
DD Bhandari 2017/18
S Bhati 2017/18
K Bhurtel 2017/18-2021/22
R Dhakal 2021/22
RM Dorji 2021/22
BOP Fernando 2021/22
S Jhora 2018/19
S Jora 2021/22
N Joshi 2021/22
YS Karki 2018/19-2021/22
JA Kolsawala 2017/18-2021/22
S Lamichhane 2017/18-2018/19
G Malla 2017/18-2018/19
Y Nagar 2017/18
SJ Patel 2017/18-2018/19
LN Rajbanshi 2017/18-2021/22
Rajbir Singh 2017/18
S Rana 2017/18-2021/22
Rashid Khan 2017/18-2021/22
P Sarraf 2017/18-2021/22
Sonu Tamang 2017/18-2018/19
Surya Tamang 2018/19-2021/22
GY Tomar 2018/19
DS Weerakkody 2021/22