Players who have played for Nepal Police Club

DS Airee 2017-2021/22
LS Bhandari 2017-2021/22
K Bhurtel 2017-2021/22
CB Bista 2021/22
R Budhal 2021/22
S Dhakal 2019-2021/22
S Dhamala 2017-2020/21
R Giri 2018-2019
GK Jha 2020/21-2021/22
S Kandel 2017-2018
KC Karan 2021/22
YS Karki 2017-2021/22
A Karn 2021/22
S Lohani 2017-2018
D Nath 2017-2021/22
LN Rajbanshi 2017-2020/21
S Rana 2017-2021/22
Rashid Khan 2019/20-2021/22
AK Sah 2019-2021/22
P Sarraf 2019-2021/22
A Saud 2021/22
Aarif Sheikh 2017-2021/22
A Shrestha 2017-2021/22
D Shrestha 2018
M Shrestha 2017-2021/22
P Tamang 2021/22