Players who have played for Kathmandu Goldens

D Aagri 2017
M Alam 2018/19
S Alam 2018
S Basnet 2018
S Bhati 2018
S Bhatta 2017-2018
BK Bhusal 2018/19
NB Budayair 2017-2018
AM Dabas 2018/19
H Jha 2017
S Jhora 2017
S Kami 2017
B Karki 2017
YS Karki 2018/19
JA Kolsawala 2018
S Maharjan 2017
K Mahato 2018
G Malla 2018-2018/19
S Pandey 2017
SJ Patel 2018
RK Paudel 2017
LN Rajbanshi 2018-2018/19
Rashid Khan 2018-2018/19
B Regmi 2017
AK Sah 2018/19
A Shrestha 2018
M Shrestha 2017
Sonu Tamang 2018/19
Surya Tamang 2018/19
JS Thakuri 2017
B Thapa 2018
P Thapa 2018
GY Tomar 2018/19
NK Yadav 2017-2018/19