Players who have played for Vidarbha Women

PD Acharya 2007/08-2017/18
SB Allot 2016/17-2018/19
J Aurangabadkar 1981/82
JR Bhagat 2009/10-2015/16
AS Bhongade 2016/17-2022/23
MS Bodkhe 2018/19-2021/22
HP Bokade 2009/10-2020/21
PC Chauhan 2020/21-2022/23
KV Chawarkar 2008/09-2017/18
S Chourasiya 2020/21-2021/22
S Dabir 1988
NA Dabli 2007/08-2016/17
S Deshpande 1981/82
SW Dharne 2015/16-2022/23
NS Elias 2006/07-2011/12
SG Francis 2006/07-2010/11
BS Fulmali 2011/12-2022/23
AD Ghugre 2006/07-2009/10
AP Gohane 2022/23
AS Guha 2006/07-2017/18
PA Hadke 2006/07-2015/16
LM Inamdar 2017/18-2022/23
SR Kamone 2015/16-2019/20
P Karwande 2006/07
DD Kasat 2014/15-2022/23
VU Khandkar 2013/14-2022/23
PG Kherkar 2010/11-2013/14
NE Khobragade 2006/07-2008/09
NT Kohale 2015/16-2022/23
SS Mahajan 2015/16
RH Mange 2006/07-2018/19
SS Maniyar 2019/20-2021/22
MR Meshram 2007/08-2016/17
RN Meshram 2009/10-2011/12
S Meshram 2020/21
SR Meshram 2013/14-2016/17
RA More 2013/14-2015/16
KS Nagwani 2010/11-2022/23
SA Naidu 2006/07-2008/09
SA Naidu 2020/21
SA Naidu 2007/08-2016/17
SD Nampalliwar 2006/07
AA Pantawane 2010/11-2016/17
DD Parekh 2015/16-2016/17
RS Paul 2009/10-2022/23
JH Pillay 2012/13
N Pohekar 1979
KU Pophali 2012/13-2020/21
SK Rajoriya 2007/08-2010/11
DA Ramani 2008/09-2012/13
JS Ranganathan 2021/22-2022/23
Raveena 2021/22
Riddhi 2022/23
V Salodkar 2022/23
AU Shahu 2021/22
SS Shinde 2012/13-2013/14
GV Sonone 2006/07
VY Sonwane 2021/22
AI Thakre 2013/14
AM Thakre 2020/21-2022/23
Vanarshni 1988
MM Verulkar 2006/07-2007/08
RR Walde 2009/10-2013/14
GS Wankar 2015/16-2022/23
KR Zanzad 2006/07-2022/23