Players who have played for North Zone Under-19s Women

R Aggarwal 2016/17
K Ahuja 2016/17-2017/18
A Ansari 2012/13
Anuradha 1999/00
R Arora 2007/08
P Batra 2007/08
R Bhadu 2016/17-2017/18
N Bhagat 2007/08
N Bhargava 2016/17-2017/18
T Bhatia 2012/13-2015/16
S Bhatnagar 2012/13
N Bisht 2013/14-2014/15
SR Chacko 2007/08
V Chaturvedi 2014/15-2015/16
Neha Chauhan 2012/13-2013/14
Nikita Chauhan (Shimla) 2012/13
P Chauhan 2015/16-2016/17
N Chhillar 2014/15
Chitra Singh 2017/18
A Choudhary 2016/17
H Deol 2013/14-2015/16
B Devi 2007/08
R Devi 2015/16-2017/18
K Dhawan 1999/00
S Dil Bahadur 2017/18
S Gill 2007/08
A Goel 2015/16-2016/17
S Gulia 2015/16-2017/18
S Gupta 2007/08
R Jamwal 2007/08
S Jamwal 2013/14
T Kanwar 2013/14-2014/15
Amanjot Kaur 2017/18
Amarpal Kaur 2014/15-2015/16
H Kaur 2007/08
M Kaur 1999/00
R Kaur 1999/00
M Kesar 2007/08
S Khatri 2012/13
K Kour 2015/16
S Kumari 2014/15
R Madhar 2007/08
R Malhotra 1999/00
M Mathur 2012/13-2013/14
V Mathur 2012/13-2013/14
J Nain 2017/18
S Nayyar 2007/08
S Negi 2013/14-2015/16
B Ohlan 2013/14-2017/18
R Perveen 1999/00
Priya Kumari 2015/16
PS Punia 2013/14-2014/15
S Rana 2015/16
V Rana 2012/13-2014/15
S Randhawa 2007/08
P Rawal 2017/18
Renuka Singh 2014/15
Rubia Syed 2012/13-2013/14
U Saini 2012/13-2013/14
R Sapra 2017/18
B Sharma 1999/00
D Sharma 2016/17-2017/18
JP Sharma 1999/00
M Sharma 1999/00
N Sharma 2017/18
N Sharma 2007/08
Pooja Sharma 2007/08
Preeti Sharma 2012/13
R Sikri 1999/00
CR Singh 2016/17
SM Singh 2016/17
A Soni 2015/16-2017/18
S Srivastava 1999/00
Sujata 1999/00
B Verma 1999/00
KH Verma 2013/14-2016/17
LK Yadav 2013/14-2016/17
SK Yadav 2012/13