Players (S) who have played for Tamil Nadu Under-19s Women or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KSY S 2023/24
M Sabrina 2023/24
K Sandhya 2007/08-2009/10
A Sankar 2015/16
A Sankaran 1999/00-2008/09
R Sarala 2012/13
KP Sathvika 2022/23
V Satish 2000/01
N Selvam Subhaharini 2020/21
M Shah 1974/75
S Shah 1974/75-1996/97
Shailaja 2004/05
M Shailaja 2007/08-2022/23
A Shankar 2014/15-2018/19
S Sharadha 2008/09-2012/13
Sheela 1994/95
S Shekar 2014/15
A Shreya Sharon 2017/18
V Shri 2014/15
B Shrinidhi 2023/24
C Shushanthika 2016/17-2023/24
D Siraj 1985/86-1988
K Sivagangat 2007/08
M Sri 2014/15-2020/21
S Sridhar 1978/79-1981/82
A Srinivasan 2022/23-2023/24
J Srinivasan 2000/01
M Srinivasan 2015/16
MS Srinivasan 2017/18-2020/21
S Srinivasan 2006/07-2007/08
E Sruthi Mahalakshmi 2014/15-2017/18
Steffi 2015/16
V Subha 2006/07-2008/09
NS Subhaharini 2023/24
U Subramaniam 1976/77
MD Sugaragamini 2010/11-2015/16
S Sugetha 2007/08-2008/09
CTM Suguna 1978/79-1988
M Sujatha 2007/08-2008/09
S Sundarraj 2009/10
SS Sureshkumar 2018/19
L Swaminathan 1978/79-1981/82
S Swarna 2014/15-2021/22
S Swathi 2020/21
Swati 1999/00
CV Swetha 2007/08-2016/17
PB Swetha 2014/15-2018/19