Players who have played for Namma Shivamogga

B Akhil 2017
KP Appanna 2016/17
SH Ashraf 2017
A Ballal 2019
P Bharath 2016/17
STR Binny 2015/16-2016/17
DN Borwankar 2015/16
GS Chiranjeevi 2017
B Darshan Machaiah 2015/16
PU Deshpande 2016/17-2019
B Dhuri 2018
P Gangadhar 2016/17
S Gouda 2016/17
SN Gowda 2019
B Gulecha 2015/16
Harish Kumar 2018
A Hegde 2018
AA Hoysala 2019
K Hoysala 2015/16-2018
R Jonathan 2017-2018
AA Joshi 2017-2018
K Kamath 2018
M Kaunain Abbas 2015/16
L Kaushal 2017
AA Kazi 2015/16-2017
SA Khader 2015/16
SH Kirmani 2015/16-2017
Liyan Khan 2017-2018
A Majid 2017
SP Manjunath 2019
V Manjunath 2016/17
DK Mathias 2016/17
A Mithun 2018-2019
SK Moinuddin 2018
M Nidesh 2019
SJ Nikin Jose 2016/17
D Nischal 2016/17
SN Ooty 2015/16
T Pradeep 2017-2019
S Prashanth 2019
D Raghavendra 2015/16
R Raju 2016/17
M Ramesh 2015/16
Rishabh Singh 2019
K Rohit 2018-2019
AB Sagar 2015/16
BR Sharath 2018
HS Sharath 2019
S Sharath 2016/17
N Shekhawat 2018
PS Shekhawat 2018-2019
A Shetty 2018
Shoaib Manager 2017
R Shreyas Gopal 2015/16-2016/17
KV Siddharth 2015/16-2016/17
AT Somanna 2017-2018
NUK Ullal 2017-2019
P Vardarajan 2018
V Venkatesh 2015/16
D Viswanath 2015/16
R Yuvraj 2016/17
S Zeeshan Ali 2016/17