Players who have played for Mahanama College, Colombo

M Abeysooriya 2014/15
S Bandara 2014/15
D Chamath 2014/15
L Delankage 2015
K Gimhan 2014/15
DC Karunananda 2014/15-2015
S Kathbevilge 2015
S Kaushalya 2014/15
H Kavinda 2015
S Kawshalya 2014/15
K Lakshan 2014/15
KDM Maduranga 2014/15-2015
KV Munasinghe 2014/15-2015
SR Peiris 2014/15-2015
Y Pieres 2015
T Ranasinghe 2014/15
I Rashmika 2014/15
T Sandesh 2014/15
D Senavirathne 2014/15
V Senura 2015
D Tenishan 2014/15
K Virochana 2014/15
LL Weerasekara 2015
DNM Welikala 2014/15-2015
TS Wickramasinghe 2014/15-2015