Players who have played for Afghanistan A

Abdullah Adil 2015/16-2016/17
Abdullah Mazari 2015/16
Afsar Zazai 2015/16-2019
Aftab Alam 2014/15
Alam Khan 2013/14
Amir Mangal 2013/14
Bahir Shah 2019-2023
Batin Shah 2015/16
Bilal Sami 2023
Darwish Rasooli 2019
Fareed Ahmad 2014/15-2019
Fazal Niazai 2013/14-2019
Fazal Zazai 2013/14
Ghamai Zadran 2015/16
Gulbadeen Naib 2014/15
Hashmatullah Shahidi 2014/15
Ibrahim Zadran 2019
Ihsanullah Janat 2017
Ikram Alikhil 2023
Imran Janat 2015/16-2016/17
Izharulhaq Naveed 2023
Javed Ahmadi 2013/14-2017
Karim Janat 2017-2019
Karim Sadiq 2016/17
Khaibar Omar 2015/16-2016/17
Mirwais Ashraf 2019
Mohammad Ibrahim 2016/17-2023
Mohammad Mujtaba 2015/16
Mohammad Nabi 2014/15
Mohammad Saleem 2023
Mohammad Shahzad 2014/15
Mohibullah Paak 2013/14
Munir Ahmad 2015/16-2019
Najeeb Tarakai 2013/14-2015/16
Najibullah Zadaran 2014/15-2017
Nasim Baras 2014/15-2015/16
Nasir Ahmadzai 2015/16-2019
Nasir Khan 2016/17
Naveen-ul-Haq 2019
Nawaz Khan 2015/16-2017
Noor Ali Zadran 2023
Noor-ul-Haq 2013/14-2016/17
Obaidullah Kunari 2015/16
Qais Ahmad 2019
Qaseem Khan 2013/14
Rahim Mangal 2015/16
Rahmanullah Gurbaz 2016/17-2019
Rahmat Shah 2015/16-2017
Riaz Hussan 2023
Samiullah Shenwari 2014/15
Sayed Shirzad 2019-2023
Shabir Noori 2015/16
Shafiqullah Shinwari 2013/14-2017
Shahidullah 2015/16-2023
Sharafuddin Ashraf 2015/16-2023
Tahir Khan 2015/16
Usman Ghani 2017-2019
Waheedullah Shafaq 2016/17
Yamin Ahmadzai 2013/14-2019
Younas Ahmadzai 2015/16-2017
Yousuf Zazai 2015/16
Zamir Khan 2016/17
Zia-ul-Haq Esa Khel 2015/16
Zia-ur-Rehman 2016/17-2023
Zubaid Akbari 2023