Players who have played for Saurashtra Under-23s

Abhishek 2015/16
VV Agath 2014/15-2018/19
HD Anghan 2014/15
AC Ayachi 2014/15-2017/18
S Bhatt 2018/19
PR Bhut 2018/19-2019/20
DM Chauhan 2015/16-2016/17
JM Chauhan 2014/15-2015/16
PR Chauhan 2015/16-2017/18
PP Chudasama 2016/17-2019/20
YJ Chudasama 2015/16-2018/19
HM Desai 2015/16-2019/20
Diprajsinh 2018/19-2019/20
SL Dodia 2014/15-2015/16
B Donga 2018/19
TH Gohel 2017/18-2019/20
VM Jadeja 2017/18-2019/20
VR Jadeja 2015/16-2018/19
Jayvirsinh 2016/17
A Jhala 2016/17
K Jivrajani 2017/18-2019/20
VM Jivrajani 2014/15
NS Joshi 2017/18-2018/19
K K 2016/17
VP Kadivar 2014/15
KS Karamchandani 2014/15
Karamchandani Kunal 2015/16-2016/17
DD Karamta 2017/18-2019/20
Karan 2017/18-2019/20
SD Karathia 2014/15
A Karetha 2018/19-2019/20
AM Karetha 2017/18
PA Karia 2018/19-2019/20
AA Kothariya 2017/18
KS Kugasiya 2015/16-2017/18
B Lakadiya 2017/18-2018/19
M Manavendra 2018/19-2019/20
PN Mankad 2014/15-2016/17
DM Nakrani 2014/15
P Nandha 2018/19
Y Parekh 2017/18-2019/20
KM Parmar 2014/15
SS Patel 2014/15-2016/17
DV Poriya 2017/18
JR Purohit 2016/17-2019/20
JS Rajyaguru 2014/15-2016/17
A Ranjan 2018/19
AP Rathod 2019/20
SS Rawat 2018/19
C Sakariya 2017/18-2019/20
P Savjani 2018/19-2019/20
AK Shaikh 2014/15-2015/16
PM Sindhav 2019/20
FK Soni 2014/15
SB Vyas 2014/15-2018/19
C Yuvraj 2015/16-2017/18