Players (N) who have played for Tamil Nadu Under-19s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S Nagarajan 1979/80-1982/83
S Nagaswamy 1961/62
RS Nailer 1926/27-1944/45
CK Nainakannu 1935/36-1941/42
S Nair 1956/57
M Najam Hussain 1966/67-1969/70
N Nandan 1988/89
H Narahendran 2000/01
Narasimhan 1986/87-1987/88
TS Narasimhan 1952/53
J Narayan 1988/89-1992/93
S Narayan 1986/87
V Narayan 1997/98
PS Narayanan 1969/70
TD Narayanaswami Rao 1936/37-1939/40
S Narendran 2001/02-2002/03
YG Narendranath 1956/57-1957/58
G Naresh 2009/10
PC Naresh 1979/80-1981/82
R Naresh 2000/01-2009/10
V Naresh Babu 2007/08-2009/10
H Nataraj 1994/95-1997/98
S Nataraj 1969/70-1975/76
ST Natarajan 2015/16
T Natarajan 2014/15-2021/22
CT Natesan 1982/83-1983/84
KV Nath 1996/97
C Naveen 2002/03-2006/07
N Naveen 1989/90
T Nayaz 1985/86
CK Nayudu 1926/27
P Nedumaran 1979/80
LP Neetheshraj 2013/14
Nicholson 1899/00
S Nidhish Rajagopal 2017/18
N Nikhil Krishnan 2000/01
Niranjan 1993/94
Niranjan 1955/56
Niranjan Singh 1958/59-1959/60
P Nirmal Kumar 2007/08-2012/13
P Nirmal Kumar 2015/16-2017/18
V Nirmal Kumar 1987/88-1992/93
V Nishant 2007/08
D Nithin 2003/04
P Nithyananth 1989/90-1992/93