Players (K) who have played for Tamil Nadu Under-19s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

V K 2017/18
B Kalyanasundaram 1968/69-1977/78
M Kamalesh 2016/17
MS Kamath 1959/60-1961/62
M Kamlesh 2004/05-2009/10
C Kannan 2002/03-2004/05
KS Kannan 1941/42-1956/57
SD Kannan 1995/96
N Kannayiram 1948/49-1956/57
Kanwaljit Singh 1986/87
M Kapil 2001/02
AR Kapoor 1982/83-2006/07
R Kariappa 1979/80
VS Karthick Manikandan 2017/18
VS Karthick Manikandan 2021/22
C Karthik 2010/11-2012/13
KD Karthik 1998/99-2021/22
R Karthik 1980/81-1982/83
R Karthik 2001/02-2003/04
R Karthik 2005/06
S Karthik 2008/09
S Karthik 2017/18
S Karthik 2014/15-2015
R Karthik Adithya 2011/12-2013/14
Karthikeyan 1986/87
B Karthikeyan 2002/03
J Karthikeyan 2016/17
MC Karthikeyan 1940/41
R Karthikeyan 2013/14
Karthik Kumar 1993/94
A Karthik Sankar 2016/17
T Karunamurthy 1993/94-1999/00
A Kasturi 2006/07-2010/11
A Kaushik 1979/80
J Kaushik 2007/08-2016/17
R Kavin 2014/15-2015/16
S Kedarnath 1976/77
J Kenny 2013/14
BC Khanna 1933/34
HC King 1888/89-1899/00
L Kiran Akash 2010/11-2019/20
K Kiran Kasshyap 2014/15
SMH Kirmani 1970/71-1972/73
S Kishan Kumar 2012/13-2018/19
S Kishankumar 2017/18
K Kishore 1998/99-2001/02
K Kishore 2003/04
J Kousik 2007/08-2021/22
A Krahin 1985
A Kripal Singh 1981/82-1994/95
AG Kripal Singh 1949/50-1964/65
S Kripal Singh 1985/86
P Krishna 1994/95
S Krishnakumar 1981/82-1983/84
SM Krishnakumar 1974/75-1975/76
PK Krishnamurthy 1959/60
S Krishnamurthy 1978/79
Krishnan 1957/58
S Krishnan 2006/07-2009/10
K Krishnappa 1935/36
A Krishna Prasad 1990/91
BS Krishna Rao 1940/41-1946/47
AV Krishnaswami 1930/31-1943/44
CV Krishnaswami 1943/44-1946/47
K Krishnaswami 1947/48
AS Krishnaswamy 1962/63
V Krishnaswamy 1970/71-1979/80
K Kubendran 1982/83
V Kudawla 1998/99-2004/05
V Kumal 1993/94
MM Kumar 1959/60-1961/62
RS Kumar 1976/77
S Kumar 1997/98
US Kumar 1989/90-2009/10
VV Kumar 1955/56-1976/77
B Kumaran 1981/82
DT Kumaran 1999/00-2009/10
K Kumaran 1980/81
T Kumaran 1991/92-2003/04
VJ Kumaraswamy 1974/75-1977/78
P Kumaravel 2013/14
V Kumaresan 2000/01
N Kumar P 2019/20
P Kumar P 2017/18
Kuppuswamy 1960/61-1961/62