Players (J) who have played for Tamil Nadu Under-19s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K J 2017/18
A Jabbar 1972/73-1987
Tanseer Jabbar 1998/99-2000/01
Tanveer Jabbar 1987/88-1999/00
R Jadhav 1992/93
N Jagadeesan 2007/08-2021/22
Jaganath 1999/00
R Jaganath Srinivas 2014/15-2019/20
V Jagannathan 1930/31
Jagdish Singh 1963/64-1968/69
RS Jago 1863/64
A Jaikath 1998/99
G Jaikrishnan 2003/04
L Jain 2017/18
D Jaishankar 1998/99-2001/02
GM James 2000/01-2003/04
PS Jaswanth 2017/18
PS Jaswanth 2021/22
R Jawad Hussain 1964/65
VS Jawahar 2013/14
R Jayachandran 2009/10-2012/13
Jayaraman 1957/58
A Jayesh 1998/99
R Jebaraj 2015/16
R Jebaraj 2012/13
EWD Jeffares 1948/49
A Jerome 2009/10-2011/12
R Jesuraj 2001/02-2011/12
MF Jim Israel 2015/16
NF Jin Israel 2015/16
C Jitender Kumar 2015/16
R John 1989/90-2000/01
P Johnson 2000/01-2002/03
CP Johnstone 1925/26-1945/46
R Jones 2009/10
RN Jose 1990/91
I Joseph 1983/84
J Joseph 2014/15
J Joseph 1996/97-1998/99
JJ Joseph 2006/07-2013/14
HW Joynt 1957/58
Junaid 2000
Junaid Ahmed 1999/00