Players (H) who have played for Tamil Nadu Under-19s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Habib Ahmed 1961/62-1962/63
SM Hadi 1932/33
H Hallett 1863/64
CK Haridas 1941/42
Sunil Haridas 1973/74-1974/75
Susheel Haridas 1971/72-1974/75
J Hariesh 1994/95-2004/05
T Harihara Sastry 1949/50-1955/56
SR Harikrish 2007/08-2009/10
M Harikrishna 2001/02-2002/03
Harikrishnan 1983/84-1984/85
C Hari Nishanth 2009/10-2021/22
M Hari Prasad 2008/09
V Hariprasanth 2004/05
P Hariraj 2000/01-2002/03
ND Hari Shankar 2015/16
S Harish Krishnan 2000/01
S Harish Kumar 2016/17
N Harissh 2015/16
AG Harjinder Singh 1981/82
PL Harshavardhan Sai 2017/18
D Hart 1975/76
JC Hart 1957/58
EH Hazelton 1888/89
AK Hebbar 1974/75-1975/76
S Hemanth 1983/84-1987/88
C Hemanth Kumar 1995/96-2006/07
G Hemanth Kumar 2018/19
JJ Honeymen 2002/03-2005/06
HK Hope 1863/64
SG Hukku 2008/09-2012/13
SM Hussain 1926/27-1933/34
PP Hutchins 1863/64