Players (G) who have played for Tamil Nadu Under-19s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C Ganapathy 1999/00-2011/12
CR Ganapathy 1925/26-1935/36
S Ganapathy 1960/61-1961/62
K Ganapathy Rao 1951/52
KM Gandhi 2004/05-2021/22
S Ganesan 1949/50-1950/51
A Ganesh 2000/01-2006/07
A Ganesh 2005/06-2014/15
M Ganesh 2009/10-2012/13
S Ganesh 2018/19-2019/20
S Ganesh Kumar 1992/93-2006/07
L Ganeshlingam 2010/11
VS Ganga Sridhar Raju 2007/08-2019/20
R Gangatharan 1997/98
M Gautam 1974/75-1985/86
N Gautam 1986/87-1993/94
V Gautham 1998/99
TK Gauthama Raj 2015/16
SM Gavaskar 1970/71
A Gavenpoo 1993/94
A George 1974/75
AJ George 1992/93-2002/03
R George 1935/36-1936/37
K George John 1991/92-2000/01
M Ghadion 1960/61
JS Ghanshyam 1970/71
S Ghuratanan 1991/92
Giridharan 1987/88
D Giripal 2005/06-2008/09
D Girish 1978/79-1988/89
TV Girish 1950/51
E Godfrey 1935/36
J Gokulakrishnan 1989/90-2003/04
MS Gopal 1934/35-1943/44
S Gopalakrishnan 1969/70-1970/71
MJ Gopalan 1926/27-1951/52
S Gopal Pai 1951/52-1953/54
B Gopi 2004/05
Gopinath 1984/85
A Gopinath 1992/93-1995/96
A Gopinath 1979/80
CD Gopinath 1949/50-1962/63
H Gopinath 2000/01-2014/15
N Gopinath 1994/95
W Goulding 1958/59
B Goutham 2008/09-2015/16
N Goutham 1999/00
TK Goutham Raj 2015/16
B Govind Kumar 1963/64
G Govinth 2021/22
J Gowjith Subhash 2001/02-2015/16
S Gowtham 2012/13-2013/14
TK Gowthama Raj 2015/16
G Gowtham Thamarai Kannan 2015/16
K Graham Ignatius 2017/18
Granavel 1985/86
M Guhan 2002/03-2005/06
P Gunan 1998/99
J Gupta 2014/15-2016/17
J Gupta 2019/20
SS Gupta 2011/12
VRS Guru Kedarnath 2000/01-2005/06