Players (P) who have played for Tamil Nadu Under-19s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K Pandey 1988/89
R Pandiaraj 2004/05-2006/07
M Panghal 2018/19
M Parakh 2021/22
HM Patel 2000/01
PR Paul 2017/18-2019/20
S Pon Xavier 2009/10
M Prabhu 2006/07
DV Pradeep 2000/01
R Pradip Kumar 2009/10-2010/11
MR Prahaladh 2014/15
DV Pranaush 2016/17
R Prasanna 1998/99-2000/01
J Prasanna Venkatesh 2012/13
H Prasanth 1996/97
J Prashanth 2006/07
R Prashanth 2007/08
D Prashanth Prabhu 2015/16-2017/18
P Praveen Kumar 2017/18-2018/19
M Praveen Srivatsan 2005/06-2008/09
M Prithviraj 2009/10
Pritvi 2000
MS Promoth 2014/15