Players (N) who have played for Tamil Nadu Under-19s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J Narayan 1992/93
R Naresh 2001/02-2004/05
V Naresh Babu 2009/10
H Nataraj 1996/97-1997/98
ST Natarajan 2015/16
C Naveen 2005/06-2006/07
S Nidhish Rajagopal 2017/18
P Nirmal Kumar 2010/11-2011/12
V Nirmal Kumar 1990/91-1992/93
P Nithyananth 1990/91-1992/93