Players (K) who have played for Tamil Nadu Under-19s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M Kamlesh 2008/09-2009/10
C Kannan 2004/05
SD Kannan 1995/96
M Kapil 2001/02
AR Kapoor 1988/89
VS Karthick Manikandan 2021/22
KD Karthik 2000/01-2003/04
R Karthik 2005/06
S Karthik 2008/09
T Karunamurthy 1993/94-1995/96
A Kasturi 2009/10-2010/11
R Kavin 2014/15
L Kiran Akash 2014/15-2015/16
S Kishan Kumar 2016/17-2018/19
S Kishankumar 2017/18
K Kishore 2001/02
J Kousik 2011/12-2013/14
A Kripal Singh 1987/88
S Krishnan 2008/09-2009/10
V Kudawla 1999/00-2002/03
V Kumal 1993/94
DT Kumaran 2000/01-2002/03
T Kumaran 1992/93-1994/95
V Kumaresan 2000/01
N Kumar P 2019/20
P Kumar P 2017/18