Players (V) who have played for South Zone Under-19s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SG Vadeyaraj 1995/96
AV Vaidya 1984/85-1995/96
S Valson 1981/82
A Varma 1983/84
I Varun 2000/01
K Varun 2003/04
Vasant Kumar 1962/63
RC Vasant Kumar 1991/92-1993/94
D Vasu 1990/91-1998/99
K Vasudevadas 2000/01-2002/03
S Vasudevan 1976/77-1982/83
V Vasudevan 1960/61
A Vatsalya 1977/78-1981/82
AP Velguekar 1996/97
K Velmurugan 1995/96
S Venkatachalam 1974/75
S Venkataraghavan 1965/66-1981/82
M Venkataramana 1988/89-1993/94
TS Venkataramani 1975/76
R Venkatesh 1979/80-1982/83
R Venkatesh 1962/63
Venkateshan 1956/57
M Venkatesh Rao 1960/61-1962/63
P Venkat Murthy 1975/76
PK Venkitachalam 1962/63
C Venugopal 1989/90
Y Venugopal Rao 1995/96-2006/07
AA Verma 2005/06-2012/13
AKB Verma 1986/87
AS Verma 1999/00-2001/02
Vidyut 1982/83
GH Vihari 2010/11-2023
A Vijay 1990/91
AV Vijay 1987/88
M Vijay 1984/85
M Vijay 2007/08-2010/11
T Vijay 1989/90-1993/94
V Vijay 1987/88
B Vijayakrishna 1979/80
CK Vijayakumar 1981/82-1983/84
V Vijayasaradhi 1987/88-1989/90
S Vijayasarathy 1999/00
R Vijay Bharadwaj 1992/93-2001/02
B Vijay Kumar 1987/88
PD Vijaykumar 2007/08
PK Vijay Kumar 1989/90
VS Vijay Kumar 1961/62-1976/77
W Vijaykumar 1976/77
Vikram Kumar 1997/98-1998/99
MN Vikram Verma 1995/96
D Vinay Kumar 1994/95-2002/03
H Vinay Kumar 1997/98
MS Vinay Kumar 1989/90
R Vinay Kumar 2004/05-2016/17
V Vinay Kumar 1986/87-1987/88
V Vinod 2016/17
M Vipin Lal 1997/98
K Vishal Vaidhya 2014/15-2015/16
P Vishnu 2015/16
S Vishnuvardhan 1993/94-2004/05
RA Vishwanath 2002/03-2005/06
GR Viswanath 1968/69-1983/84
KS Viswanath 1960/61
NS Viswanath 1977/78-1978/79
PCS Viswanath 1951/52
S Viswanath 1980/81-1989/90
SS Viswanathan 1998/99
R Vivekanand 1986/87
V Vyshak 2015/16-2023