Players (R) who have played for South Zone Under-19s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K Radhakrishnan 1978/79
UR Radhakrishnan 1978/79-1979/80
M Raga 1985/86
C Raghu 1996/97-2007/08
Raghuram 1987/88
KL Rahul 2010/11-2014/15
G Rahul Singh 2012/13-2014/15
C Raj 1967/68-1968/69
N Raj 1969/70
A Rajagopal 1989/90
KR Rajagopal 1963/64-1969/70
VK Rajamani 1979/80-1981/82
AP Rajasekhar 1974/75-1978/79
S Rajendra 1973/74
MP Rajesh 2003/04
L Raji Lal 2006/07
Rajinder Kumar 1983/84
Rajindran 1953/54
Rajiv 1980/81
A Raju 1975/76
GJJ Raju 1974/75-1976/77
N Raju 1993/94
P Raju 1993/94
PAVN Raju 2003/04
SLV Raju 1983/84-2000/01
SN Raju 2006/07
PS Ramachandran 1958/59-1959/60
R Ramachandran 1979/80
B Ramakrishna 1998/99
S Ramakrishna 1994/95
A Ramakrishnappa 1956/57
S Raman 1985/86
WV Raman 1979/80-1996/97
S Rama Rao 1955/56
K Ramaswamy 1994/95-1997/98
B Rambabu 1979/80
J Ramdas 1987/88
CJ Ramdev 1948/49-1949/50
D Ramesh 1989/90
G Ramesh 1981/82
P Ramesh 1969/70-1976/77
S Ramesh 1982/83-1986/87
S Ramesh 1996/97-2003/04
H Ramkishen 1994/95-1998/99
SA Ram Kishore 1989/90
R Ramkumar 2003/04-2005/06
K Ram Mohan 1983/84
VJT Ram Mohan 1996/97
V Ramnarayan 1978/79-1980/81
B Ramprakash 1991/92-1996/97
H Ramprasad 1976/77
AG Ram Singh 1945/46
CR Rangachari 1945/46-1948/49
PM Rangaraj 1986/87
SV Rangaraj 1958/59
M Rangarajan 2013/14
R Rao 1996/97
SG Rao 1983/84
V Rao 1953/54
PV Rathnam Kumar 1977/78
PK Rathod 1977/78-1980/81
R Ravichandran 1964/65
C Ravikumar 1982/83-1984/85
D Ravi Kumar 1995/96
MN Ravikumar 1980/81
T Ravi Kumar 1984/85
K Ravishankar 1988/89
DB Ravi Teja 2006/07-2011/12
T Ravi Teja 2022/23
M Rawal 1960/61
AT Rayudu 1998/99-2006/07
KR Rayudu 2023
H Raza 1997/98
V Razdan 1990/91
B Reddy 1971/72-1981/82
KK Reddy 1978/79-1980/81
LNP Reddy 2000/01-2007/08
N Reddy 1987/88
NR Reddy 2000/01
PG Reddy 2002/03
PIS Reddy 1999/00-2005/06
PK Reddy 2002/03-2006/07
PP Reddy 1991/92-1994/95
S Reddy 1986/87
V Reddy 1988/89
MS Redkar 2023
MR Rege 1945/46-1946/47
MF Rehman 1979/80-1984/85
Rehmath 1956/57
K Rejith Kumar 1995/96
RS Renjith 2011/12
S Reuben Paul 1996/97-1999/00
P Rohan Prem 2004/05-2013/14
BM Rowland 1995/96-2006/07