Players (V) who have played for South Zone Under-19s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SG Vadeyaraj 1995/96
RC Vasant Kumar 1993/94
K Vasudevadas 2002/03
A Vatsalya 1978/79
AP Velguekar 1996/97
Y Venugopal Rao 1997/98-1999/00
AA Verma 2005/06
AS Verma 2000/01-2001/02
GH Vihari 2010/11-2011/12
AV Vijay 1987/88
T Vijay 1993/94
V Vijay 1987/88
V Vijayasaradhi 1989/90
R Vijay Bharadwaj 1992/93-1993/94
B Vijay Kumar 1987/88
D Vinay Kumar 1994/95
H Vinay Kumar 1997/98
V Vinay Kumar 1987/88
K Vishal Vaidhya 2014/15-2015/16
P Vishnu 2015/16
S Vishnuvardhan 1993/94-1995/96
RA Vishwanath 2004/05-2005/06
NS Viswanath 1978/79
SS Viswanathan 1998/99
V Vyshak 2015/16