Players (S) who have played for South Zone Under-19s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CP Sahani 2016/17
R Sai Kishore 2015/16
P Sai Vikas Reddy 2016/17
R Samarth 2011/12
Sanju V Samson 2010/11-2011/12
J Sandeep 2004/05-2005/06
MS Sanjay 2015/16
G Sanjay Patel 1996/97-1997/98
G Sanjeev 1988/89
KM Sanjeev 2006/07
S Sarath 1989/90-1991/92
SV Saravanan 1997/98
MA Satheesh 1988/89
R Sathish 1999/00
G Satish 2005/06
R Sekhar 1988/89-1989/90
VP Senthil Kumar 1994/95
M Senthilnathan 1987/88
M Shahrukh Khan 2013/14
AA Shaik 2013/14
RC Shanbal 1997/98
G Shankar Rao 2000/01-2002/03
BR Sharath 2015/16
S Sharath 1988/89-1991/92
VG Sharma 2006/07
P Shashank Nag 2000/01
S Sherwat 1988/89
Shoaib Ahmed 2005/06
R Shreyas Gopal 2011/12-2012/13
CM Shyam 1998/99-1999/00
G Shyam Sunder 1987/88
NP Singh 1992/93
V Sivaramakrishnan 1998/99-1999/00
C Sneha Kishore 2011/12-2012/13
SB Somasunder 1991/92
D Srikanth 1996/97
K Srikar Bharat 2011/12-2012/13
A Srikkanth 2004/05-2005/06
A Srikkanth 2001/02-2003/04
A Srinath 1988/89
J Srinath 1987/88
K Srinath 1987/88-1988/89
GN Srinivas 1989/90
IG Srinivas 1995/96-1997/98
R Srinivasan 2003/04
S Sriram 1993/94-1994/95
B Sri Vardhan 2002/03
J Suchith 2011/12-2012/13
BS Sujit Kumar 1987/88-1989/90
TL Suman 2000/01-2002/03
BA Sumanth 2006/07
S Sunder 1987/88-1992/93
KS Suraj 2013/14
CK Suresh 1987/88
M Suresh 2002/03
CS Sureshkumar 1978/79
M Suresh Kumar 1991/92
VS Suri 2000/01