Players (K) who have played for South Zone Under-19s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Kadri 1987/88
M Kadri 2000/01
D Kalyankrishna 2002/03
SV Kamat 1992/93
K Karan Shinde 2012/13-2015/16
KD Karthik 2001/02-2003/04
I Karthik Raman 2014/15-2015/16
T Karunamurthy 1994/95-1995/96
SS Kauthankar 2013/14-2014/15
I Khaleel 1999/00
NM Khan 1997/98-1998/99
DD Kini 1989/90
S Kiran Kumar 1994/95
S Kishan Kumar 2016/17
J Kousik 2012/13-2013/14
Kranthi Kumar 2012/13
A Kripal Singh 1987/88
V Kudawla 1999/00
DT Kumaran 2001/02-2002/03
D Kumar Reddy 2015/16
RS Kunnummal 2016/17