Players (K) who have played for South Zone Under-16s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Kadri 1987/88
M Kadri 2000/01
D Kalyankrishna 2002/03-2007/08
KVSD Kamaraju 1982/83-1983/84
S Kamat 1995/96
SV Kamat 1989/90-1992/93
D Kamath 1959/60-1963/64
N Kamath 1991/92
S Kamath 1960/61-1961/62
ND Kambli 1994/95
KS Kannan 1948/49-1949/50
N Kannayiram 1948/49-1952/53
Kanwaljit Singh 1994/95-1995/96
AR Kapoor 1983/84-2000/01
K Karan Shinde 2012/13-2015/16
KD Karthik 2000/01-2016/17
R Karthik 1980/81
I Karthik Raman 2014/15-2015/16
MK Kartik 1988/89
T Karunamurthy 1994/95-1995/96
GI Kasturirangan 1952/53-1961/62
A Kaushik 1979/80
J Kaushik 2011/12
SS Kauthankar 2013/14-2014/15
V Kaverappa 2023
KP Kesari 1948/49-1949/50
Khader 1957/58
FR Khaleel 1987/88-1989/90
I Khaleel 1998/99-2005/06
AK Khalid 1975/76
MA Khan 1999/00
NM Khan 1995/96-1998/99
BC Khanna 1948/49
RD Khanwilkar 1980/81-1985/86
UK Kharvi 2002/03-2003/04
HP Khincha 1978/79
F Khwaja 1976/77
DD Kini 1984/85-1989/90
S Kiran Kumar 1994/95
KM Kiran Prasad 1985/86
SMH Kirmani 1966/67-1991/92
S Kishan Kumar 2016/17
S Kishore 1997/98
VV Kolambkar 1992/93
TJ Kothari 1985/86
V Koushik 2023
J Kousik 2012/13-2013/14
Kranthi Kumar 2012/13
A Kripal Singh 1982/83-1987/88
AG Kripal Singh 1960/61-1963/64
S Krishna 1990/91
TD Krishna 1951/52-1958/59
K Krishna Kumar 1974/75
Krishnamohan 1991/92
R Krishnamohan 1982/83
P Krishnamurthy 1970/71-1978/79
PK Krishnamurthy 1954/55
BV Krishnamurti 1953/54
PK Krishnamurti 1953/54
AS Krishnaswamy 1955/56-1962/63
V Krishnaswamy 1968/69-1976/77
V Kudawla 1999/00
AN Kudua 2003/04
VV Kumar 1958/59-1970/71
DT Kumaran 1999/00-2002/03
T Kumaran 1991/92-2000/01
VJ Kumaraswamy 1976/77-1977/78
D Kumar Reddy 2015/16
A Kumble 1987/88-2006/07
BK Kunderan 1965/66-1969/70
RS Kunnummal 2016/17-2023