Players (S) who have played for South Zone Under-16s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K Samnani 1996/97
N Sandeep Kumar 1994/95
G Sanjay Patel 1994/95
Santosh Kumar 1993/94
N Saravanan 1991/92
SV Saravanan 1992/93-1994/95
R Sathish 1996/97
K Sekhar 1993/94
NR Sethuraman 1992/93
Shaik Hussain 1997/98
G Shankar Rao 1999/00
TA Sharif 1997/98
SS Shetty 1999/00
SP Shinde 1995/96
CM Shyam 1996/97
Y Sivakumar 1994/95
V Sivaramakrishnan 1997/98
D Sridhar 1991/92
A Srikkanth 1998/99-1999/00
K Srikkanth 1992/93-1994/95
IG Srinivas 1994/95
K Srinivas Rao 1998/99-2000/01
S Sriram 1990/91-1991/92
VS Suri 1997/98