Players (M) who have played for Central Zone Under-16s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AV Maan 1999/00-2003/04
Madhusudan 1967/68-1968/69
VS Madyalkar 1992/93
M Maheshwari 1991/92-1992/93
S Mahmud 1958/59
G Majid 1975/76
MB Majithia 1989/90-1993/94
M Malhotra 1984/85
R Malhotra 1982/83
S Malhotra 1976/77
PP Malviya 1998/99-1999/00
ARD Mandhani 2004/05
A Mandwaal 2023
MN Manian 1968/69-1969/70
Maninder Singh 1999/00
VL Manjrekar 1961/62-1965/66
M Mankad 1982/83-1985/86
MH Mankad 1958/59-1960/61
HS Mantri 2022/23-2023
Manvinder Singh 1989/90
Manzoor Ali 1960/61
Maqsood Ahmed 1987/88
JJ Martin 2002/03
A Mathur 1989/90-1991/92
A Mathur 1978/79
AG Mathur 1978/79-1983/84
JD Mathur 1988/89-1990/91
KL Mathur 1967/68-1979/80
N Mathur 1977/78
SO Mathur 2003/04-2007/08
V Mathur 1979/80
SC Mavi 2014/15-2015/16
Shivam Mavi 2023
Mehboodullah Khan 1971/72-1972/73
D Mehra 1971/72
A Mehrotra 1981/82-1982/83
M Mehrotra 1986/87
S Mehrotra 1978/79-1980/81
V Mehta 1970/71
AL Menaria 2010/11-2022/23
NN Menon 2002/03
NN Menon 1962/63-1974/75
Maharana of Mewar 1952/53
A Michael 1987/88
N Mishal 1998/99
AC Mishra 2016/17
DS Mishra 1989/90-1991/92
GL Mishra 1979/80-1985/86
M Mishra 1994/95-1997/98
MD Mishra 2001/02-2011/12
P Mishra 1967/68
R Mishra 2013/14
RL Mishra 1994/95-2005/06
S Mishra 1991/92
SP Mishra 1979/80-1980/81
S Mobin 1996/97
Mohammad Adil 2002/03
Mohammad Ahmed 2003/04
Mohammad Arif 2006/07
Mohammad Ariz 1991/92
Mohammad Aslam 1989/90-1997/98
Mohammad Hashim 2003/04
Mohammad Imran 1975/76
Mohammad Irfan 2014/15
Mohammad Javed 2011/12
Mohammad Sabir 1995/96
Mohammad Saif 2012/13-2013/14
Mohammad Shabir 1995/96
Mohammad Siddique 1962/63-1964/65
Mohammad Yasin 1975/76-1976/77
K Mohammed 1975/76
A Mohinder 1986/87
AG Mohod 2004/05
R Molasaria 1992/93-1996/97
MS Mudgal 1985/86-1999/00
AV Mudkavi 1979/80-1985/86
SV Mudkavi 1977/78-1987/88
Mukesh Singh 1976/77
K Munawar 1961/62
P Munnuswamy 1995/96-1997/98
A Murtaza 1992/93-1993/94
A Murtaza 1995/96
AG Murtaza 2002/03-2014/15
AG Murtaza 1994/95-1998/99
KVR Murthy 1963/64-1966/67
R Murthy 1959/60
Murtuza Ali 2005/06
Mushtaq Ali 1960/61-1962/63
S Mushtaq Ali 1952/53
B Mustafa Khan 1974/75-1978/79
K Muzaffar 1975/76