Players (A) who have played for Tamil Nadu Cricket Association President's XI

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KA Aashrith 2005/06
S Abhisheik 2017/18
P Amarnath 2006/07-2011/12
PB Anand 1993/94
W Antony Dhas 2014/15
RNB Apparajith 2013/14-2017/18
TR Arasu 2002/03
MO Arjun Sarathy 2004/05-2006/07
KB Arun Karthik 2011/12-2013/14
E Arun Kumar 2003/04-2005/06
PR Ashokanand 1970/71
M Ashwin 2011/12-2013/14
B Attavar 2000/01-2004/05
R Aushik Srinivas 2011/12-2013/14