Players (S) who have played for Indian Overseas Bank or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KS Sahabuddin 2005/06
S Sandeep Warrier 2015/16-2016/17
KM Sanjeev 2006/07-2009/10
Saravanan 1998/99
K Saravanan 1998/99-2005/06
SV Saravanan 1999/00-2013/14
K Sarvanan 1999/00
SV Sarvanan 1999/00
K Sasi Kumar 2007/08
M Sathayaraj 2015/16
R Sathish 2001/02
A Sathya Kumar Varma 2007/08-2010/11
M Sathyaraj 2015/16
S Selva Kumar 2008
C Senthil Krishnan 2006/07
S Senthil Kumar 2012/13
KR Sethu Madhavan 2006/07
S Shankar 1998/99-2008
M Shanmugham 1998/99-2016/17
S Sharath 1998/99
S Shiva 2012/13
V Shiv Prasad 1999/00
M Shiyam Sundar 2012/13
M Shravan 2016/17
Shreedhar 1999/00
M Shyam Sundar 2012/13
M Siddarth 2015/16
S Siddharth 2016/17
K Siva Kumar 2016/17
S Sivakumar 1998/99-2008
K Sivaprasad 1998/99-1999/00
V Sreedhar 1998/99
K Sreekanth 2014/15
V Sridharan 1998/99-2002/03
M Sridhar Raj 2013/14-2014/15
A Srinivasan 2009/10-2013/14
R Srinivasan 2012/13
Srinivasn 2008
K Sriram 2007/08
R Srivatsan 2013/14
P Subbaih 1999/00
P Subbiah 1998/99-2008
K Sukumar 2009/10
S Sundar 2008
Y Sunny Singh 2009/10
N Surendran 2015/16
C Suresh 2009/10-2013/14