Players who have played for Dr DY Patil Sports Academy

KG Almeida 2015-2016
Aman Khan 2015/16-2016/17
M Amir 2012/13
Anand Singh 2008/09-2014
A Ansari 2016/17
SA Asnodkar 2006/07-2008/09
VV Auti 2015-2016
HS Baddhan 2012/13
SS Bandekar 2008/09
PC Bhoir 2008/09-2016/17
IH Chaudhary 2009/10
M Chaudhary 2015
N Chauhan 2014/15-2016/17
SD Chitnis 2008/09-2014
S D 2014/15
PD Dabholkar 2015
VV Dabholkar 2012/13
P Dadhe 2016
PG Dake 2013/14-2014
SS Damle 2008/09-2016/17
PM Datey 2015
AP Dole 2010/11
S Doraiswamy 2015/16-2016/17
S Doraiswany 2015/16
SR Dubey 2016
SC Gorivale 2012/13
VA Indulkar 2012/13-2015/16
Iqbal Abdulla 2006/07-2016
S Iyer 2014/15-2015/16
PR Jaiswal 2012/13-2014
GA Jathar 2015-2016
Javed Khan 2016/17
AN Kadam 2008/09-2013/14
SN Khan 2015
KM Kothari 2013/14-2016/17
N Kulkarni 2013/14
A Kuruvilla 2008/09-2013/14
VS Mali 2012/13
NS Mandale 2012/13-2013/14
SG Mangela 2012/13-2014
KP Marathe 2006/07
SH Marathe 2012/13
S Meher 2006/07-2010/11
PT Naik 2012/13
RB Ninan 2006/07-2009/10
NS Parab 2008/09-2010/11
KR Pawar 2010/11
YS Pawar 2008/09-2016/17
RP Prabhu 2013/14-2014/15
A Qureshi 2010/11
AL Rajput 2015
SS Ranjane 2014-2016/17
AS Raut 2008/09-2010/11
AC Redkar 2010/11
Sufiyan Rehmani 2012/13
AP Revandkar 2012/13
D Salunkhe 2010/11-2014
AA Sanklecha 2009/10-2010/11
S Satbai 2010/11
Jalaj S Saxena 2015
AI Sayyed 2016/17
RA Shaikh 2012/13
SS Shaikh 2008/09-2016/17
S Sheikh 2010/11
BR Shetty 2010/11-2014
B Shinde 2010/11
SS Singh 2013/14-2016/17
V Sinha 2010/11
VD Solanki 2009/10-2010/11
MR Srinivas 2013/14-2015/16
D Subramaniam 2013/14
D Subramanian 2012/13-2015/16
K Subramanian 2010/11
Swapnil Singh 2009/10-2016
S Tadur 2010/11
YV Takawale 2009/10-2016/17
PV Tambe 2010/11-2015/16
BJ Thakkar 2012/13
A Waghmare 2013/14-2016/17
K Waingakar 2014/15
KM Waingankar 2010/11-2014/15
S Waje 2010/11
SM Yadav 2014