Players (S) who have played for Tamil Nadu Under-22s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K Sainath 1981/82
D Samrot 2008/09
A Sanjay Kumar 1982/83
KM Sanjeev 2006/07
M Santosh Kumar 1975/76-1977/78
S Sarangan 2003/04
SV Saravanan 1998/99-2000/01
XT Sargunam 2005/06
R Sathish 1999/00-2001/02
P Satish 2004/05
MR Satyamurthy 1977/78-1978/79
TA Sekhar 1976/77
S Senthil Kumar 2005/06
S Senthilnathan 2011/12
M Shahrukh Khan 2012/13
G Shankar 1982/83
V Shankar 2010/11-2011/12
MR Shrinivas 1999/00-2001/02
MK Sivakumar 1998/99
R Siva Kumar 1998/99
L Sivaramakrishnan 1980/81-1981/82
V Sivaramakrishnan 1998/99-2003/04
N Sridhar 1974/75-1975/76
A Srikkanth 2003/04
A Srikkanth 2004/05-2007/08
K Srikkanth 1977/78-1981/82
K Srinath 1980/81-1982/83
R Srinivasan 2005/06-2007/08
Sankaran Srinivasan 1974/75-1976/77
K Sriram 2007/08-2009/10
MA Sriram 1976/77
TA Sriram 1978/79-1982/83
R Subhash Raj 1999/00
V Subramania Siva 2004/05
A Subramanyam 1980/81-1982/83
B Suresh 1978/79-1979/80
E Suresh 2003/04-2005/06
CS Sureshkumar 1979/80-1981/82
S Suresh Kumar 2005/06-2006/07
L Suryaprakash 2008/09-2011/12
U Sushil 2010/11
R Suthesh 2006/07-2008/09
AG Swaran Singh 1981/82
J Syed Mohammad 2001/02-2004/05