Players (P) who have played for Tamil Nadu Under-22s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R Pandiaraj 2007/08
N Parekh 1982/83
MO Parthasarathy 1974/75-1975/76
HM Patel 2003/04
SK Patel 1974/75-1975/76
N Pereira 1974/75-1975/76
M Prabhu 2008/09-2009/10
PC Prakash 1978/79-1981/82
V Prasad 1977/78-1980/81
R Prasanna 2003/04
H Prasanth 1998/99
R Prashanth 2008/09
GA Pratap Kumar 1977/78-1978/79
AC Prathiban 2011/12
M Praveen Srivatsan 2006/07