Players (P) who have played for Hyderabad Under-22s (India)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BA Pai 1999/00
SA Pai 1999/00-2006/07
Paramveer Singh 2007/08-2009/10
PB Parashar 2012/13
SA Parbatani 2012/13
SK Patel 2001/02
A Paul 1976/77-1978/79
T Paul 1982/83
Pawan Kumar 1978/79-1980/81
S Phillips 1982/83
V Pillay 1976/77
Prabhakar 1982/83
Prabhakar 1974/75-1975/76
B Pradeep 1977/78-1979/80
Pradeep Kumar 1978/79
S Prakash 1999/00
G Praneeth Kumar 2008/09-2011/12
P Pratyush Reddy 2012/13
K Praveen 1999/00
DD Prince 2006/07-2007/08
YY Puri 2013/14