Players who have played for Gujarat Cricket Association A

HR Barad 2013/14
RH Bhatt 2012/13-2014/15
JJ Bumrah 2012/13-2013/14
I Chaudary 2014/15
IH Chaudhary 2012/13-2014/15
RP Dahiya 2013/14-2014/15
R Dalaiya 2014/15
RV Dhruve 2012/13-2013/14
VB Gadhavi 2013/14
CJ Gandhi 2012/13-2014/15
MC Juneja 2012/13-2014/15
RB Kalaria 2014/15
R Kaleria 2014/15
JB Karia 2013/14-2014/15
J Kariya 2014/15
R Keleria 2014/15
BH Merai 2012/13-2014/15
K More 2012/13
PK Panchal 2012/13-2014/15
AR Patel 2012/13-2013/14
D Patel 2012/13
H Patel 2014/15
H Patel 2014/15
M Patel 2012/13
PA Patel 2012/13-2013/14
S Patel 2014/15
P Prajapati 2012/13
PA Tanwar 2013/14-2014/15
KM Thakor 2013/14