Players (Y) who have played for Afghanistan Under-19s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yama Arab 2021-2022/23
Yamin Ahmadzai 2009/10-2023
Younas Ahmadzai 2010/11-2017
Yousouf Zazai 2010-2011/12
Yousuf Zazai 2014/15-2019/20