Players who have played for North Central Province Women or for associated teams

HP Adikari 2013
L Apsara 2016/17
PAIS Archchige 2016/17
HMCM Bandara 2013
HMGG Bandara 2014
SAI Damayanthi 2016/17
RW Dumila Dedunu 2011/12
RW Dushanthi Dedunu 2011/12-2013
NND de Silva 2016/17
A Dilrukshi 2015
S Dilrukshi 2014-2015
HHC Gunaratne 2013
MGMCP Gunawardene 2014
HSMMGDP Hindagoda 2016/17
NJ Ida 2014
AMC Jayangani 2011/12-2016/17
SN Jayawardane 2015
KADA Kanchana 2013-2016/17
HIH Karunaratne 2011/12-2015
SDNS Karunaratne 2016/17
WJ Kaushalya 2013-2014
WGAKK Kulasuriya 2011/12
BMSM Kumari 2014
APS Lakshika 2013
GLPP Liyanage 2011/12-2013
ADM Madushani 2013
WLD Mendis 2011/12
GWHM Perera 2014-2015
R Perera 2015
T Rajapaksha 2014
OU Ranasinghe 2016/17
I Ranaweera 2016/17
HAM Samuddika 2011/12-2016/17
PDK Sandamali 2014
PGA Sandamali 2014-2015
PS Sandeepani 2015
N Sanjeewani 2016/17
DDD Sarangika 2011/12
W Senevirathna 2015
CR Seneviratne 2011/12-2013
KS Sewwandi 2015
GTA Silva 2016/17
MADD Surangika 2016/17
GW Thabrew 2014
RS Vandort 2014
PP Wanasinghe 2011/12
P Wathsala 2015
WPM Weerakkodi 2011/12-2013
DH Wickramanayake 2014-2015