Players who have played for India Blue Women

N Al Khader 2011/12
P Anusha 2013/14
KA Banerjee 2009/10
MS Behera 2016/17
T Bhatia 2017/18-2018/19
EK Bisht 2009/10-2015
P Bose 2015-2018/19
M Chaudhary 2012/13
N Choudhary 2017/18
NH Choudhary 2009/10-2012/13
VK Choudhary 2009/10
MK Dakshini 2018/19
AB Das 2013/14
AP Das 2010/11
MS Das 2011/12
D David 2011/12
AA Deshpande 2009/10-2011/12
RA Dhar 2010/11
RJ Ekka 2018/19
BS Fulmali 2018/19
Rajeshwari S Gayakwad 2013/14-2017/18
JN Goswami 2011/12-2017/18
S Gulia 2018/19
S Gupta 2010/11
D Hemalatha 2017/18-2018/19
SR Jadhav 2009/10-2013/14
KV Jain 2010/11-2013/14
KK James 2018/19
M Joshi 2013/14-2018/19
T Kanwar 2018/19
H Kaur 2010/11-2015
SM Koli 2015
V Krishnamurthy 2011/12-2016/17
L Kumari 2009/10
SLJ Lobatto 2011/12
R Malhotra 2009/10-2012/13
SS Mandhana 2017/18
M Mani 2018/19
MR Meshram 2010/11-2017/18
SM Naik 2010/11-2012/13
TY Nigam 2018/19
N Niranjana 2012/13-2015
SS Pandey 2016/17
AA Patil 2015-2018/19
KD Patil 2015-2016/17
N Pharasi 2012/13
Snehal N Pradhan 2009/10
C Prathyusha 2017/18
PS Punia 2018/19
MD Raj 2009/10-2018/19
K Rakshitha 2015
S Randhawa 2009/10
PG Raut 2011/12-2018/19
Paramita A Roy 2015
TM Sarkar 2017/18-2018/19
AK Sharma 2018/19
L Sharma 2009/10
SR Sharma 2010/11-2013/14
SK Sravanthi Naidu 2013/14
G Sultana 2011/12-2012/13
N Tanwar 2011/12-2018/19
SZ Thakor 2018/19
MD Thirush Kamini 2015-2016/17
GV Trisha 2018/19
A Upendran 2015
VR Vanitha 2017/18-2018/19
P Vastrakar 2017/18
Sushma Verma 2012/13-2018/19
Poonam Yadav 2012/13-2018/19
RP Yadav 2017/18-2018/19
SK Yadav 2017/18