Players who have played for Western India

KS Abdul Kadir 1943/44
KS Abdul Khaliq 1936/37-1941/42
H Adhyaram 1941/42
Akbar Khan 1936/37-1945/46
L Amar Singh 1933/34-1935/36
HW Barritt 1939/40-1943/44
Basant Singh 1943/44
Bhawanishankar 1944/45-1945/46
UR Chippa 1942/43
SHM Colah 1934/35-1935/36
Dhiruba 1938/39
KS Digvijaysinhji 1933/34
M Dilawar Khanji 1942/43
Faiz Ahmed 1934/35-1941/42
SB Gandhi 1934/35-1945/46
Gatoor 1937/38-1942/43
SK Girdhari 1944/45-1945/46
MS Gurtu 1933/34-1935/36
Hari Mali 1933/34-1936/37
RK Indravijaysinhji 1934/35-1935/36
Ismail 1944/45
Jayantilal Vora 1938/39-1945/46
KH Jobanputra 1944/45
NP Kesari 1934/35-1936/37
G Kishenchand 1942/43-1943/44
KSG Limbdi 1933/34-1942/43
Nawab of Manavadar 1935/36-1940/41
O Manilal 1933/34-1935/36
MH Mankad 1935/36
ND Marshall 1933/34-1934/35
KR Meherhomji 1934/35-1935/36
VP Mehta 1933/34
RJO Meyer 1933/34-1934/35
HA Nakhuda 1945/46
SM Nasiruddin 1940/41-1941/42
S Nyalchand 1939/40-1945/46
Prataprai 1936/37-1944/45
KS Pratapsinhji 1933/34
Prithviraj 1940/41-1943/44
Purshottam 1938/39-1945/46
Thakore Saheb of Rajkot 1936/37-1945/46
L Ramji 1933/34-1935/36
Ramniklal 1944/45
RP Rathod 1937/38-1945/46
Saeed Ahmed 1936/37-1945/46
Shanoor Khan 1936/37-1937/38
ME Sheikh 1935/36-1938/39
Sukhvantrai 1937/38-1944/45
Umar Khan 1935/36-1945/46
H Umrigar 1936/37-1945/46
Vajubha 1944/45
UD Waghela 1945/46
RK Yadvendrasinhji 1934/35-1935/36